Εγγραφή στην Ομοσπονδία Πάλης

Εγγραφή στην Ομοσπονδία Πάλης

Για την εγγραφή στην Ομοσπονδία Πάλης χρειάζονται:

Έντυπα

3 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
2 φωτοτυπίες αστυνομικής ταυτότητας
Ιατρική Βεβαίωση
Αίτηση στο Σύλλογο Άτλα
10€ στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης για έκδοση Δελτίου.